Deze website wordt beheerd door de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Om deze reden zijn de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die verwerkt worden via deze website. Het gaat daarbij alleen om het beheer. 

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2023.   

Privacyverklaring gemeenten

De privacyverklaring van de beide gemeenten kunt u vinden via: Privacyverklaring gemeente Tytsjerksteradiel en Privacyverklaring gemeente Achtkarspelen

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u dit bij voorkeur kenbaar maken aan de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is bereikbaar per e-mail via FG8K@achtkarspelen.nl en FGTD@t-diel.nl of via telefoonnummer 14 0511.